Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami powstałymi w ramach projektu:


 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim już reportażem zrealizowanym w ramach projektu "Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców."
Reportaż poświęcony jest  wypracowanemu w ramach projektu narzędziu - uczelnianej sieci scoutingu. Ukazana jest zarówno ogólna idea scoutingu technologicznego, zalety stosowania takiego właśnie rozwiązania przez uczelnie wyższe, jak i doświadczenia zagranicznych uczelni w tym obszarze.

 

 
 

W związku z zakończeniem etapu testowania sieci scoutingu w uczelni wyższej zrealizowany został kolejny reportaż. Jego zadaniem jest informowanie o produkcie, jakim jest sieć scoutingu, wypracowanym w ramach projektu "Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców" .

Reportaż ukazuje ideę współpracy nauki  biznesu, prezentuje działania podejmowane w trakcie procesu testowania produktu oraz pełni funkcję jego dalszego upowszechniania.

 

 
 

17 grudnia 2013 roku w TVP wyemitowano program telewizyjny "Nauka i biznes - jak to połączyć?", finansowany ze środków projektu "SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców". Cele programu była prezentacja scoutingu technologii i wiedzy jako narzędzia wzmocnienia współpracy uczelni z przedsiębiorstwami za sprawą wspomagania komercjalizacji badań naukowych prowadzonych w uczelniach wyższych.

 

 

Z początkiem 2013 roku rozpoczął się etap testowania wstępnej wersji produktu w ramach projektu "SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców". Opracowany reportaż przedstawia działania realizowane na przestrzeni 2013 roku.

 

Scouting jest innowacyjnym rozwiązaniem stosowanym w ramach systemu monitoringu i oceny potencjału prac badawczych oraz innych składników wiedzy powstających na uczelniach wyższych. Głównym celem stosowania scoutingu jest efektywne identyfikowanie pomysłów biznesowych i wyników prac badawczych o potencjale komercyjnym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego